Faculties

Jun Xu

Huihao Zhou

Qiong Gu

Xin Yan

Yingchen Ju

Chanjuan Li

Chao Zhao


Adjunct Professors

Ling Zhong

Jiabo Li

Johann Gasteiger

Yanhuai Liu

Yuehua Xu


PostDoc

Hao Chen


PhD Students

Mengjiao Hao

Zhengjun Cai

Yuying Fang

Zhiteng Luo

Bingyi Chen

Jie Cai


Research assistant

Yebi Qin


Masters

Jia Yi

Pei Hua

Qingyun Tan

Shijie Huang

Xiaojuan Shen

Yuting Zhang

Lili Jiang

Shimin Su

Songxuan Zhang

Ying Yu

Yuyao Yang

Siting Luo

Junsong Guo

Jieyu Tang

Zhejun Sun

Ziyang Chen

Shuangjia Zheng

Chang Wen

Shengheng Yuan

Pei Hua

Yanfang Cheng


Alumnus

Yan Dai

daiy25@mail2.sysu.edu.cn

Zhiyong Yin

cpuyinzhiyong@163.com

Zizhen Zhang

zellzz@126.com

Ziyang Chen

cziy@sina.cn

Qisha Liu

40966636@qq.com

Xiuming Li

xiuming_li2015@163.com

Dane Huang

huang.dane@gmail.com

Peng Ding

dingpeng7956863@163.com

Mengyang Xu

251438577@qq.com

Jiewen Du

cpu_muziwen@126.com

Wenjuan Xia

253398077@qq.com

Zhihong Liu

liuzhh27@mail2.sysu.edu.cn

Taizong Wu

wutaizong@yahoo.cn

Xiaojie Huang

635260597@qq.com

Bao Cheng

chengb25@mail2.sysu.edu.cn

Qianzhi Ding

dqz1990@163.com

Yu Wang

y.wangsr@gmail.com

Yingying Cao

caoyingying.73@163.com

Hui Cui

cuitianzeng2008@126.com

Minghao Zheng

zmh0126@hotmail.com

Ling Wang

lingwang@gamil.com

Wenxia Zhao

zhao_zwx@126.com

Feng Lu

fenglu.sysu@gmail.com

Jiansong Fang

fangjiansong0815@163.com

Guodong Zhang

hahazgd@126.com

Yanxi Peng

yx117pengyanxi@163.com

Chenchen Huang

mollyhcc@163.com

Nanhao Chen

chennh@mail2.sysu.edu.cn

Jingwei Zhou

zhoujingwei1990@163.com

Pan Luo

luop8@mail2.sysu.edu.cn

Shaonan Liu

liushn7@mail2.sysu.edu.cn

XiangKun Luo

luoxkun@hotmail.com

Miao Yu

yum2009@163.com

Fan Zhang

zhang_fan1991@foxmail.com

Long Li

luckylilong1012@163.com

Cheng Jiang

jcyp2013@gmail.com

Ming Kuang

Kuangm55555@gmail.com

Yongsheng Lin

sysulinys@outlook.com

Yali Li

liyali9012@163.com

Sai Fang

fangsai0529@yahoo.com.cn

Hu Ge

gehuchina@gmail.com

Xiu Le

lexiu2012@163.com

Lei Chen

yijing20121226@163.com